UCHWAŁA NR 0007.XXX.262.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2017 r.
zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. § 3. otrzymuje brzmienie:
„Konsultacje odbywają się w sposób jawny i są ważne bez względu na frekwencję”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.262.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.10.2017 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.10.2017 10:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 151