UCHWAŁA NR 0007.XXX.263.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb konsultacji Społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok budżetowy 2018 w formie Regulaminu Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.263.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.10.2017 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.10.2017 10:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 205