wersja do wydruku Piotr Rewig 09.11.2017 13:42

Informacja o wynikach konsultacji rocznego programu współpracy gminy miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

INFORMACJA
O WYNIKACH KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2018.

W dniach od 18 października do 25 października 2017 r. na podstawie Uchwały nr XLVII/254/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zostały przeprowadzone konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Miejskiej Złotoryja (www.zlotoryja.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Zainteresowane podmioty oraz organizacje miały możliwość przekazania swoich uwag i wniosków do przedmiotowego projektu w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1,59-500 Złotoryja.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Złotoryi nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wynikach konsultacji rocznego programu współpracy gminy miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2017 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż