UCHWAŁA NR 0007.XXXII.279.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),  Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą przy pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja, przekształciła się ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą przy pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja.
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi obejmuje ulice: 3 Maja, Aleja Miła, Basztowa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Chrobrego, Bukowa, Cedrowa, Fryderyka Chopina, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Dolna, Dworcowa, Franciszkańska, Garbarska, Gen. Władysława Sikorskiego, Górna, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Joannitów, Kamienna, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Klasztorna, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Krótka, Legnicka (nr parzyste od 2 do 40, nr nieparzyste od 1 do 31), Leszczyńska, Magnoliowa, Malinowa, Maluchów, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Karola Miarki, Adama Mickiewicza, Miodowa, Modrzewiowa, Na Skarpie, Nasypowa, Ogrodowa, Orzechowa, Pagórkowa, plac 800-Lecia, plac Lotników Polskich, plac Jana Matejki, plac Niepodległości, plac Orląt Lwowskich, plac Sprzymierzeńców, plac Uciecha, Platanowa, Pochyła, Pocztowa, Podmiejska, Polna, Przelot, Przemysłowa, Rynek, Rzeczna, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Solna, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Staromiejska, Stanisława Staszica, Strefowa, Stroma, Szkolna, Świerkowa, Świętej Jadwigi, Widok, Wiejska, Zaułek, Zielona, Stefana Żeromskiego.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi.
§ 4. Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXII.279.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.12.2017 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.12.2017 12:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 163