wersja do wydruku Piotr Rewig 15.12.2017 09:57

Zapytanie ofertowe dot.: zamówienia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot.: zamówienia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką
i Karola Miarki. W załączeniu przedstawiamy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Informujemy jednocześnie, że kryterium wyboru Wykonawcy zostało przedstawione
w załączniku nr 1, rozdział IX. Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedną cenę (brutto). W przypadku złożenia jednakowych ofert negocjacje ceny mogą być prowadzone.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Oferta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki”) do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pokój nr 9 (liczy się data wpływu oferty do siedziby UM w Złotoryi).

W imieniu
Gminy Miejskiej Złotoryja
Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Spośród otrzymanych ofert największą liczbę punktów uzyskała firma: Wrocławskie Biuro Urbanistyki s.c. ul. Św. Mikołaja 16/17 50-128 Wrocław. Tym samym w/w firma została wybrana do wykoanania przedmiotowego zamówienia.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe dot.: zamówienia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2017 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż