Radny Stanisław Pazera – zgłosił, że przy  zejściu nad zalew , od strony osiedla, a także  na ul. Hożej 5 i Podwale 3 stoją lampy oświetleniowe w bardzo złym stanie. Podstawa lamp jest skorodowana, w czasie dużego wiatru grożą przewróceniem.

Odpowiedź: Zostanie dokonany przegląd stanu słupów oświetleniowych. W przypadku stwierdzenia stanu zagrażającego bezpieczeństwu, słupy zostaną wymienione.

 

Radny Józef Banaszek  poruszył następujące sprawy:

1) Niejednokrotnie zgłaszałem potrzebę naprawy łuszczącej się kostki brukowej.  Taki stan jest np. koło Starostwa, koło Fontanny Delfina, koło sklepu w Dolnym Rynku. Nie widać efektów moich interwencji.

Odpowiedź: Przegląd stanu nawierzchni dokonywany jest codziennie. Kostka naprawiana jest na bieżąco. Wskazane przez Radnego miejsca zostaną skontrolowane dodatkowo.

2) Mieszkańcy zgłosili mi, że na ul. Legnickiej (koło basenu)  jest drzewo wiszące nad  drogą, może w każdej chwili się przewrócić.

Odpowiedź: Zostanie dokonany przegląd stanu drzew. Jeżeli informacje się potwierdzą, zawiadomimy DSDiK – zarządcę drogi.

3) Na tym samym odcinku drogi (zgłaszają mieszkańcy) kierowcy urządzają sobie rajdy. Proszę zainteresować tą sprawą policję.

Odpowiedź: Zgłosimy ten problem Policji, dokonamy równocześnie umieszczenia tego punktu na Mapie Zagrożeń Policji.

 

Radna Agnieszka Zawiślak

1)  Proszę o niezwłoczne wyłożenie podjazdu i schodów antypoślizgową gumą przed budynkiem komunalnym w Złotoryi na al. Miłej 6 gdzie mieszka  niepełnosprawne dziecko. Jakie kroki zostały poczynione w powyższej sprawie.

Odpowiedź: Na schodach oraz podeście zostały przyklejone taśmy antypoślizgowe. W przyszłym roku we współpracy z PCPR planowany jest montaż windy dla niepełnosprawnych.

2) Proszę o naprawę w 2018 r. chodnika przy ul. Staszica w Złotoryi. W chodniku znajdują się liczne dziury i nierówności.

Odpowiedź: nierówności chodnik leży w pasie drogi zarządzanej przez DSDiK. Powiadomimy tę instytucję i poprosimy o usunięcie nierówności.

 

Radny Waldemar Wilczyński zwrócił się o niezwłoczne wyjaśnienie  sprawy parkingu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Górnej. Ktoś sobie z miejsca dla niepełnosprawnych wygrodził miejsce dla użytkowania ogólnego.

Odpowiedź: Miejsce wygrodzone jest terenem prywatnym i należy do wspólnoty mieszkaniowej ul. Górna 1.

 

Radny Marcin Gagatek  złożył wnioski o:

1)  Zrobienie oświetlenia na  ul. Śląskiej  przy posesji nr 3 i  26. Jest tam błoto i ciężko jest przejść.

Odpowiedź: Budowa oświetlenia będzie uwzględniona przy budowie odcinka drogi ul. Śląskiej. W przyszłym roku, jeżeli będziemy dysponować wolnymi środkami, zastanowimy się nad możliwością doraźnego rozwiązania tego problemu.

2)  Na ul. Hożej  nr 22 i 28 kratki ściekowe zapadły się i samochody wpadają  w dziury.

Odpowiedź: Kratki ściekowe zostaną wyregulowane w przyszłym roku.

3) Na parkingu przy Szpitalu stoją już od dłuższego czasu spalone samochody. Trzeba zająć się ich usunięciem ponieważ zajmują miejsca parkingowe.

Odpowiedź: Pojazdy znajdują się na terenie niepublicznym. Teren należy do zarządcy szpitala. Wystąpimy do właściciela  o  usunięcie spalonych wraków  i  uporządkowanie  terenu.

 

Radny Bogdan Łoś  zgłosił potrzebę :

1) Wykonania wiaty przystankowej na ul. Kolejowej w miejscu, gdzie zatrzymuje się autobus szkolny dowożący dzieci do szkoły.

Odpowiedź: Wiata przystankowa zostanie zamontowana w przyszłym roku.

2) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, rozważenie wykonania w tym miejscu przejścia dla pieszych.

Odpowiedź: Sprawa zostanie przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przyszłym roku w ramach prac interwencyjnych planowana jest tam budowa chodnika, być może uda się równocześnie wykonać przejście

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacje złożone w dniu 30 listopada 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.01.2018 16:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.01.2018 16:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 106