Radny Adam Bartnicki:

poinformował o spotkaniu w dniu 20 grudnia br. z mieszkańcami pl. Sprzymierzeńców, którzy skarżą się na fatalny stan nawierzchni szutrowej drogi; mieszkańcy mówią o zdewastowanych, ochlapanych błotem płotach, a także budynkach, które również ochlapywane są warstwą błota. Wcześniej obowiązywało na tej drodze ograniczenie prędkości, teraz go nie ma. Mieszkańcy stawiają samochody wzdłuż budynków aby ochronić ściany oraz spowolnić ruch aut RPK. Zgłaszane są także uwagi dotyczące prędkości samochodów RPK poruszających się po tej drodze. Radny chciałby uzyskać deklarację co zostanie zrobione w tej sprawie.

Odpowiedź: w związku z inwestycją RPK na oczyszczalni, do jej zakończenia droga nie będzie remontowana. Natomiast na bieżąco wykonywane są naprawy przy uzgodnieniu m.in. właścicieli posesji znajdujących się przy tej drodze. W RPK zostało sprawdzone, że pojazdy RPK mają zainstalowane GPS i jeżdżąc tą drogą nie przekroczyły w ostatnim miesiącu prędkości 30 km/godz.

 

Radny Józef Banaszek:

1. mieszkańcy Rynku pytają czy jest możliwość wykupienia lub wydzierżawienia terenu za Księgarnią, jeśli tak to na jakich zasadach;

Odpowiedź: Grunt bezpośrednio za księgarnią jest własnością wspólnoty mieszkaniowej. Ze względu na plany inwestycyjne sprzedaż gruntów nie jest możliwa. Ewentualna możliwość dzierżawy pozostałych gruntów będzie rozpatrywana indywidualnie po zrealizowaniu planowanych robót.

2. Była mowa o parkingu przy cmentarzu, trzeba pomyśleć o uporządkowaniu miejsca parkowania – pytanie o możliwości wykonania takich prac

Odpowiedź: teren będzie wyrównywany, większe prace nie są planowane

3. Była dyskusja nad Kopalnią „Aurelia”, podjęte zostały pewne działania, zbliża się termin graniczny i nie wiemy co dalej w tej sprawie. Proszę o informację w tej sprawie.

Odpowiedź: Czekamy na dalsze prace legislacyjne. Tematem bezpośrednio zajmuje się Pani Sylwia Dudek-Kokot, którą można zaprosić na komisję i poprosić o szczegóły.

4. jakie były podejmowane inicjatywy dot. zakupu sprzętu dla straży pożarnej oraz policji?

Odpowiedź: Straż pożarna niedawno wystąpiła o przekazanie środków. Policja wykorzystała 20.000 zł, o drugie tyle nie wystąpiła, ponieważ okazało się, że drugiego samochodu policja nie pozyska.

 

Radny Waldemar Wilczyński:

1. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 31 w Złotoryi wnoszę o wykonanie parkingu wewnątrz podwórza pomiędzy nieruchomościami nr 29 i 31. Wspomnę, że wspólnota od kilku lat ubiega się o budowę tego parkingu i od kilku lat uzyskuje odpowiedź negatywną.

Odpowiedź: W budżecie na rok 2018 budowa parkingu nie została ujęta. Możliwość realizacji inwestycji będzie możliwa po zasięgnięciu opinii wszystkich mieszkańców budynków otaczających działkę nr 150/12 w obrębie 8 w sprawie zagospodarowania tego terenu.

2. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 3-go Maja 10 w Złotoryi wnoszę o jak najszybsze sprostowanie powierzchni i udziałów w nieruchomości. Wspomnę, że wspólnota od kilku lat ubiega się w powyższej sprawie i od kilku lat sprawa nie jest załatwiona.

Odpowiedź: Wykonano inwentaryzację budynku oraz zostały wyliczone nowe udziały. Jednak w związku z błędami w zestawieniach powierzchni konieczne były zmiany umów najmu, co zostało wykonane dla lokali nr 1, 2 i 7. Jesteśmy w trakcie zmian w lokalach nr 3, 4, 5 i 6.

3. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 31 w Złotoryi chciałbym zapytać na jakim etapie jest Urząd z opracowywaniem dokumentacji technicznej w/w nieruchomości, którą Urząd miał opracować do końca grudnia 2017 r. Wspomnę, że wspólnota od kilku lat ubiega się w powyższej sprawie i od kilku lat sprawa nie jest załatwiona.

Odpowiedź: Zebrane zostały oferty cenowe na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 31.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacje złożone w dniu 21 grudnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.01.2018 16:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.01.2018 16:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 124