wersja do wydruku Piotr Rewig 04.01.2018 15:23

Zarządzenie nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

Zarządzenie nr 0050.3.2018
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 03.01.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja
  • zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży
  • wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z póżn.zm.), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875 z póżn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie:

  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja
  • zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży
  • wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,

w składzie:

  1. Włodzimierz Bajoński,
  2. Anna Ardelli,
  3. Paweł Kulig,
  4. Wioletta Łaskawiec – Wilk,

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadanie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2018 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż