wersja do wydruku Piotr Rewig 22.01.2018 14:15

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Złotoryi przy ul. Strefowej, w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefie Złotoryja

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.15.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Złotoryi przy ul. Strefowej, w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefie Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:22.01.2018 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Skrzynecka
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:07.03.2018 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 18