Uchwała Nr XLVI/303/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Złotoryi.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 19900r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142.poz.1591 z późn. zm) oraz § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wartość jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, stosownie do wniosku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi – ustala się w kwocie 3,10 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXI / 203/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie ustalenia wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Złotoryi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2006r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/303/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.06.2006 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.06.2006 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 55