Uchwała Nr XLVI/302/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej
w Złotoryi za 2005r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) art.67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91,poz. 408 z późn. zm), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok 2005 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Zysk w wysokości 936,39zł zostaje przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/302/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2005r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.06.2006 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.06.2006 10:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 61