UCHWAŁA NR 0007.XXXV.304.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i dziennymi opiekunami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.) – Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami i dziennymi opiekunami:
1. kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie Miasta Złotoryja odbywa się jeden raz w roku;
2. kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki u dziennych opiekunów prowadzonych na terenie Miasta Złotoryja odbywa się jeden raz w roku.
§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w § 1 pierwszą kontrolę przeprowadza się :
1. w żłobkach, w okresie sześciu miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru żłobków, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja;
2. u dziennych opiekunów w okresie trzech miesięcy od dnia wpisu do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja.
§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobków oraz dziennych opiekunów można przeprowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXV.304.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i dziennymi opiekunami
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.02.2018 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.02.2018 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 100