wersja do wydruku Piotr Rewig 27.02.2018 13:22

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane „Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi”

Treść dokumentu znajduje się w załączniku

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Złotoryja, 08.03.2018 r.

znak sprawy: MBP.381.1.2018

ZAMAWIAJĄCY:
Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
ul. S. Żeromskiego 2
59-500 Złotoryja

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że postępowanie na ww. zadanie ogłoszone w BZP pod numerem 523625-N-2018 w dniu 2018-02-26 r. zostaje unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Uzasadnienie:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy Pzp obowiązkiem Zamawiającego jest właściwe oszacowanie wartości zamówienia dokonane z należytą starannością. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ustalając wartość szacunkową zamówienia nie spełnił zapisu art. 32 ust. 2 ustawy Pzp.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane „Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi”
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Aneta Wasilewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2018 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż