wersja do wydruku Piotr Rewig 02.03.2018 12:36

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia pn. : "Rozbiórka obiektu małej architektury – pomnik W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi"

Dotyczy zamówienia pn. : „Rozbiórka obiektu małej architektury – pomnik W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi”

Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zapraszam do złożenia oferty na rozbiórkę obiektu małej architektury – pomnik W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653

Tel. 76/ 8779 100, Fax 76/ 8783 120

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia „Rozbiórka obiektu małej architektury – pomnik W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi”.

Roboty zasadnicze polegają na:

  • demontaż instalacji metalowej zabudowanej w środkowej części obiektu małej architektury pomnika.
  • demontaż podstawowy betonowej dla instalacji miedzianej.
  • demontaż cokołu z cegły ceramicznej.
  • rozbiórka betonowego placu przy instalacji i schodów.
  • wykonanie nawierzchni terenu po pracach rozbiórkowych z ziemi urodzajnej.
  • wykonanie trawnika siewem.

Szczegółowy zakres robót umieszczono w przedmiarze robót dołączonym do niniejszego zaproszenia.

3. Termin wykonania zadania: do 20.03.2018 r.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie, do dnia 07.03.2018r. do godz. 15:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

5. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: Naczelnik Wydziału Mienia – tel. 76/ 8779-130 oraz Podinspektor ds. infrastruktury miejskiej, e-mail: kaminska_malwina@zlotoryja.pl tel. 76/ 8779 – 131.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

  1. przedmiar robót – skan
  2. projekt rozbiórki – skan

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia pn. : "Rozbiórka obiektu małej architektury – pomnik W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Malwina Kamińska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2018 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż