Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. technicznych

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH

Opis stanowiska:
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych,
- opiniowanie dokumentacji koncepcyjno – programowej oraz projektów budowlanych,
- uczestnictwo w procedurach przetargowych,
- wsparcie w opracowywaniu szczegółowego zakresu oraz elementów programów   funkcjonalno użytkowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii   Europejskiej,
- sporządzanie raportów i analiz rynku dostawców,
-współpraca w zakresie planowania potrzeb zakupowych oraz kreowania, uzgadniania i realizacji strategii zakupowych w Spółce,
- prowadzenie negocjacji i ustalanie warunków zakupu usług oraz materiałów technicznych,
- zarządzanie dostawcami w obszarze danej grupy produktowej, w tym cykliczne przeglądy
  i aktualizacja umów ramowych, kontrola wykonania zobowiązań umownych, w celu zapewnienia efektywności łańcucha dostaw,

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne w kierunku inżynieria sanitarna,
- bardzo dobra znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków
  oraz Prawa Budowlanego,
- wiedza z zakresu zamówień publicznych,
- mile widziane posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie
  o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnej,
- samodzielność i  odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji,
  komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, bardzo dobra organizacja pracy,
  umiejętność zarządzania,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać w formie elektronicznej na adres kadry@rpk.pl lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. technicznych
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Tomasz Chowański
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2018 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż