wersja do wydruku Piotr Rewig 14.03.2018 12:51

Zarządzenie nr 0050.49.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 09.03.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja, - profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej, - kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2018
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 09.03.2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

- sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
- profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej,
- kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

  • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący,

  • Anna Ardelli,

  • Wioleta Łaskawiec - Wilk,

  • Paweł Kulig,

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
 • profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej,
 • kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe:

a) sport dzieci i młodzieży, rekreacja

 1. Sportowa Akademia Taekwon-do, Rosochata 78c/26, 59-216 Kunice„Realizacja całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” – 17.000 zł

 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego, ul. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja „Warsztaty artystyczne w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny dla złotoryjskich uczniów wraz z uroczystym koncertem zespołu” – 3.450 zł

 3. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja – „Piłka nożna – Gol” – 59.000 zł

 4. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM”, ul. Kaczawska 2/4, 59-500 Złotoryja – „Prowadzenie zajęć z akrobatyki sportowej” – 45.000 zł

 5. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Marii Konopnickiej 22A, 59-500 Złotoryja – „Organizacja zajęć w zakresie nauki gry w tenisa dla dzieci i młodzieży” – 14.000 zł

 6. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD”, ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja – „Złotoryja tańczy” – 11.150 zł

 7. Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi, ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja – „Wybierz zdrowie zamiast komputera” – 4.000 zł

 8. Uczniowski Klub Sportowy „AUREUS”, ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja – „Wybierz ruch” – 5.900 zł

 9. Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „WILKOŁAK”,  ul. Platanowa 5, 59-500 Złotoryja – „Złotoryjska młodzież na start” – 13.000 zł

 10. Klub Żeglarski „REDA” im. Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi, ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja – „Szkoła Błękitnego Żeglowania 2018” – 13.000 zł

 11. Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT”, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja – „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w rozgrywkach” – 30.000 zł

 12. Klub Sportowy „AURUM KOBUD ZŁOTORYJA”, ul. Legnicka 17, 59-500 Złotoryja – „Popularyzacja lekkiej atletyki, szkolenie młodzieży utalentowanej „Lekkoatletyka dla każdego” – 4.500 zł

b) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

 1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „RELAKS” w Złotoryi, pl. Lotników Polskich 3A, 59-500 Złotoryja – „Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej” - 7.500 zł

 2. Stowarzyszenie „NASZE RIO”, ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja – „Złotoryjskie Centrum Wolontariatu” – 7.500 zł

c) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję

 1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Złotoryi, pl. Lotników Polskich 3A/1, 59-500 Złotoryja – „III Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków” – 1.950 zł

§ 3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.49.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 09.03.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja, - profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej, - kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:14.03.2018 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:22.03.2018 15:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 66