wersja do wydruku Piotr Rewig 29.03.2018 11:14

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja Nr 0050.65.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Ewelina Biedermann
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2018 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż