"Dostawa materiałów do przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wilczej/Szczęśliwej w Złotoryi"

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi

Opis zamówienia: "Dostawa materiałów do przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wilczej/Szczęśliwej w Złotoryi

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Formularz cenowy.
  4. Formularz gwarancyjny.
  5. Projekt umowy.
  6. Zegary studni
  7. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Miejsce składania ofert:

  • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi, al. Miła 2 (Sekretariat)

Sposób przygotowania oferty:

  • w zamkniętej kopercie

 

Termin składania ofert: 06-04-2018 r. do godziny 14:30

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"Dostawa materiałów do przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wilczej/Szczęśliwej w Złotoryi"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Tomasz Chowański
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2018 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż