OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pt. Szkoły Płukania Złota”.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Złotoryi wpłynęła oferta złożona przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota, pl. Reymonta 6a, 59-500 Złotoryja, na realizację zadania publicznego pt. „Szkoły Płukania Złota”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja w zakładce Zadania publiczne, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (59-500), pl. Orląt Lwowskich 1.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (liczy się data stempla pocztowego) na formularzu dostępnym w BIP do dnia 26 kwietnia 2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Szkoły Płukania Złota"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:19.04.2018 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:19.04.2018 13:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 153