wersja do wydruku Piotr Rewig 20.04.2018 14:20

Zarządzenie nr 0050.75.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 19.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży, - letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

Zarządzenie nr 0050.75.2018
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 19.04.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Zarządzenia nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie:

  • letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień,

w składzie:

  • Włodzimierz Bajoński,
  • Anna Ardelli,
  • Paweł Kulig,
  • Wioletta Łaskawiec – Wilk,

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.75.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 19.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży, - letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:20.04.2018 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:20.04.2018 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 23