wersja do wydruku Piotr Rewig 10.05.2018 10:36

Zarzązenie nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2018
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), uchwałą nr 0007.XXXII.278.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018 oraz Zarządzeniem nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

  • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący
  • Anna Ardelli
  • Paweł Kulig
  • Wioleta Łaskawiec – Wilk

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

I . Zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży

II. Zadanie nr 5 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

  1. Zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży:

1. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja, letni wypoczynek dzieci i młodzieży - Kolonia w  Mrzeżynie, od 29.07.2018 r. do 09.08.2018 r. – kwota wsparcia 16 600,00 zł,

2.Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja, letni  wypoczynek dzieci i młodzieży – Obóz piłkarski w Hajduszoboszlo , Węgry, od 23.06.2018  r. do 02.07.2018 r. - kwota wsparcia 14 550,00 zł,

3. Kaczawski Klubu Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja, letni wypoczynek dzieci i młodzieży -,Obóz sportowo-rekreacyjny w Trzebieży od 10.08.2018 r.  do 22.08.2018 r., kwota wsparcia 10 950,00 zł,

4.Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne ,,Aurum”, ul. Kasztanowa 22, 59-500 Złotoryja, letni wypoczynek dzieci i młodzieży - Akrobatyczny obóz sportowy w Świdnicy od  16.08.2018 r. do 26.08.2018 r. – kwota wsparcia 3 100,00 zł,

5.Klub Żeglarski “REDA” ul. Garbarska 2 , 59-500 Złotoryja, letni wypoczynek dzieci  i młodzieży - ,Obóz żeglarski na Mazurach „water Challenge” , od 30.06.2018r. do  31.08.2018r. – kwota wsparcia 5 400 zł,

6.Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, letni  wypoczynek dzieci i młodzieży - Obóz tenisowy w Pobierowie, od 02.07.2018 r. do  09.07.2018 r. kwota wsparcia 6 000,00 zł,

7. Polskie Bractwo Kopaczy Złota, ul. Reymonta 6a, 59-500 Złotoryja, letni wypoczynek  Dzieci i młodzieży – Kolonia młodzieży szkolnej w Hondrusza-Hamre (Słowacja) od  5.08.2018 do 12.08.2018 r.. kwota wsparcia 3 400 zł.

II. Zadanie nr 5 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień:
 

1 ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul.  Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja, letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z  profilaktyką uzależnień – Stanica Nieobozowej Akcji Letniej 2018”, od 25.06.2018 r. do 20.07.2018 r. – kwota wsparcia - 18 200,00 zł,

2.Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne ,,Aurum”, ul. Kasztanowa 22, 59-500 Złotoryja, letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – Akrobatyczny  obóz sportowy w Rogowie od 30.07.2018 r. do 12.08.2018 r. - kwota wsparcia - 12 600,00  zł,

3.Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, letni  wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – Półkolonia tenisowa  z elementami tenisa oraz przeciwdziałania uzależnieniom, I turnus od 23.07.2018 r. do  27.07.2018 r. i II turnus od 20.08.2018 r. do 24.08.2018 r. kwota wsparcia – 3 200,00 zł, 4.Stowarzyszenie „Nasze Rio”, ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja, letni wypoczynek dzieci i  młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – Wakacje w Centrum Aktywności Wulkan, od lipca- do sierpnia 2018 r. ( 9 tygodni po 2 spotkania w tygodniu) - kwota  wsparcia - 6 000,00 zł,

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzązenie nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.05.2018 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioleta Łaskawiec-Wilk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.05.2018 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 55