wersja do wydruku Piotr Rewig 15.06.2018 11:35

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2018
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze (I kondygnacja nadziemna) w klatce „a” budynku przy ul. Wojska Polskiego 14ab w Złotoryi, zgodnie z art. 676 k.c., zalicza się poniesione przez najemcę nakłady w wysokości 17 600 zł (zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomości lokalowej sporządzonym na dzień 24 maja 2018 r. przez rzeczoznawcę majątkowego – Pana Macieja Wojnickiego).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Joanna Skrzynecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2018 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż