Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej w Złotoryi

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi

Opis zamówienia: "Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej w Złotoryi”.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert.
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowy
  4. Projekt umowy.
  5. Formularz gwarancyjny
  6. Rysunek Zegary studni ul. Jerzmanicka
  7. Klauzula informacyjna

Miejsce składania ofert:

  • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi, al. Miła 2 (Sekretariat)

Sposób przygotowania oferty:

  • w zamkniętej kopercie

Termin składania ofert: 12-07-2018 r. do godziny 14:30

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Tomasz Chowański
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2018 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż