OGŁOSZENIE

o możliwości  zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 723)  na realizację zadania publicznego pt. „SiaDkarska integracj :)”.

W dniu 04 lipca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Złotoryi wpłynęła oferta złożona przez Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja,  na realizację zadania publicznego pt. „SiaDkarska integracj :)”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja w zakładce Zadania publiczne, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (59-500), pl. Orląt Lwowskich 1.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 723) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (liczy się data stempla pocztowego) na formularzu dostępnym w BIP do dnia 24 lipca 2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta na realizację zadania publicznego pn. "SiaDkarska integracj :)"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:17.07.2018 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Ardelli
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:17.07.2018 10:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 190