wersja do wydruku Piotr Rewig 31.07.2018 14:10

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza" – etap I

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza” – etap I.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiająca informuje:

 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia wynosi 180 000 zł brutto.
 2. Termin wykonania w/w zamówienia to 8 tygodni od daty podpisania umowy.
 3. Nazwy i adresy firm Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i okres gwarancji:
   

  Numer oferty

  Nazwa (firma)

  i adres Wykonawcy

  Cena brutto

  Okres gwarancji jakości udzielonej

  na przedmiot zamówienia

  1.

  OL – GARDEN Monika Brzózka

  ul. Marsa 23/9, 59-220 Legnica

  253 318,50 zł

  60 miesięcy

 4. Zapłata za wykonane w/w zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającej.

Burmistrza Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza" – etap I
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:31.07.2018 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Michalska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:31.07.2018 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 17