Uchwała Nr XLVII/311/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późn zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogi zlokalizowane na terenie miasta Złotoryja, według wykazu:

Lp.

Nazwa ulicy

Realizacja i przebieg drogi

Długość km

1.

Boh. Getta Warszawskiego

od ul. M. Konopnickiej do ul. Rynek

0,127

2.

W. Broniewskiego

od ul. Legnickiej –do gr. adm. Miasta Złotoryja

0,723

3.

F. Chopina

od Pl. Orląt Lwowskich – ul. Basztowej

0,112

4.

Cmentarna

od ul. Chojnowskiej – pl. Matejki

0,898

5.

Dworcowa

od ul. Zagrodzieńskiej – plac manewr. PKP

0,126

6.

Garbarska

od ul. Stromej – ul. Kolejowa

0,498

7.

Górna

od ul. Stromej – Pl. Matejki

0,255

8.

Górnicza

od ul. Kościuszki – ul. Wojska Polskiego 

0,904

9.

H. Brodatego

od ul. Wiśniowej – Mieszka I

0,171

10.

Hoża

od ul. Wojska Polskiego – do ujęcia wody

1,252

11.

Kard. S. Wyszyńskiego

od ul. Legnickiej – ul. Legnickiej

0,692

12.

Klasztorna

od ul. B. G. Warszawskiego – Pl. Matejki

0,352

13.

Kolejowa

od ul. 3 Maja – Pl. Lotników Polskich

0,638

14.

M. Konopnickiej

od ul. Krasickiego – ul. Sienkiewicza

0,331

15.

T. Kościuszki

od ul. Reymonta -  ul. Kolejowa

0,614

16.

ul. Św. Jadwigi

i I. Krasickiego

od ul. Rynek – ul. Klasztornej

od ul. Klasztornej – ul. Staszica

0,133

0,077

17.

Krótka

od Pl. Matejki – ul. Staszica

0,216

18.

Leszczyńska

od ul. Krzywoustego – gr. adm. Miasta

1,722

19.

A. Mickiewicza

od ul. Rynek – Pl. Matejki

0,176

20.

Mieszka I

od ul. Hożej – ul. Szczęśliwej

0,233

21.

Aleja Miła

od Pl. Lotników Pol. - ul. W. Reymonta

0,453

22.

Pl. Orląt Lwowskich

 zbieg ulic: Szkolnej. Miłej

0,086

23.

Pl. J. Matejki

zbieg ulic: Klasztorna, Mickiewicza, Krótka

0,228

24.

Pl. W. Reymonta

zbieg ulic: W. Polskiego. Kościuszki, Miłej, Żeromskiego, Basztowej, Podwale, Sienkiewicza

0,172

25.

Pl. Niepodległości

zbieg ulic: Zaułek, Żeromskiego, Basztowej, Rynek

0,305

26.

Podwale

od Pl. Reymonta – B. Krzywoustego

0,234

27.

Rynek

zbieg ulic: Basztowej, Chopina, Solnej, Mickiewicza, Boh. Getta Warszawskiego, Niepodległości, Piłsudskiego, Krasickiego

0,479

28.

J. Słowackiego

od ul. Hożej – B. Krzywoustego

0,430

29.

Solna

od ul. Rynek – ul. Kolejowa

0,144

30.

Sportowa

od ul. Kolejowa – do budynku ZOKiR „Pałacyk”

1,053

31.

Stroma

od ul. Krótkiej – do ul. Garbarskiej

0,222

32.

Szkolna

od ul. Solnej – ul. Chopina

0,150

33.

Szpitalna

od ul. Kościuszki – ślepe zakończenie

0,228

34.

Wilcza

od ul. Mieszka I – ul. Słonecznej

0,769

35.

Wiśniowa

od ul. Wilczej – ślepe zakończenie

0,378

36.

W. Żeromskiego

od ul. Reymonta – Pl. Niepodległości

0,115

RAZEM

15,696

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/311/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2006 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2006 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 176