Uchwała Nr XLVII/310/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2006

w sprawie dopłat do ceny za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla taryfowej grupy I obejmującej gospodarstwa domowe.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72 poz.747 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Ustala się dopłatę do ceny za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla taryfowej grupy I odbiorców, obejmującej gospodarstwa domowe, wskazanej w taryfie Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi zatwierdzonej Uchwałą Nr XLVII/ 309 /2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006r.
w wysokości:

 

Dostawa wody

 

                

0,01 zł   brutto

 

Odprowadzanie ścieków

 

         

0,18 zł   brutto

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/310/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie dopłat do ceny za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2006 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2006 12:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 61