Uchwała Nr XLVII/308/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Złotoryi kompetencji w zakresie ustalania ceni opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących majątek Gminy   Miejskiej Złotoryja, zarządzanych przez Halę Sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.


Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142.poz.1591
z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja kompetencje w zakresie postanawiania o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących majątek Gminy Miejskiej Złotoryja, zarządzanych przez Halę Sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/308/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Złotoryi kompetencji w zakresie ustalania ceni opłat za korzystanie z obiekt
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2006 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2006 12:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 65