wersja do wydruku Piotr Rewig 12.09.2018 15:24

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi Nr 0050.188.2018 z dnia 12 września 2018 r.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Ewelina Biedermann
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2018 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż