„Dostawa soli drogowej do 300 Mg – dostawy sukcesywne, w zależności od potrzeb”.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi

Opis zamówienia: „Dostawa soli drogowej do 300 Mg – dostawy sukcesywne, w zależności od potrzeb”.

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków

5. Oświadczenie RODO

6. Klauzula informacyjna

7. Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Miejsce składania ofert:

  • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi, al. Miła 2 (Sekretariat)

Sposób przygotowania oferty:

  • w zamkniętej kopercie

Termin składania ofert: 27.09.2018 r. do godziny 13:00, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 13:30 w pokoju nr 5.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Dostawa soli drogowej do 300 Mg – dostawy sukcesywne, w zależności od potrzeb”.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Tomasz Chowański
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2018 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż