wersja do wydruku Piotr Rewig 24.10.2018 14:27

Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotoryja

Zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w nieograniczonym przetargu ustnym dotyczącym najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony.

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe znajdujące się w Złotoryi przy:

  • ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2

    cena wywoławcza – 46,21 zł/m-c (1,00 zł/m 2); wadium – 9,20 zł

  • ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2

    cena wywoławcza – 123,80 zł/m-c (tj.1,00 zł/m 2); wadium – 24,00 zł

Wylicytowana kwota stanowi czynsz miesięczny netto. Do wylicytowanej kwoty doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 w sali nr 11.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego na nr konta 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050 do dnia 23 listopada 2018 r. (decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na koncie, aby możliwe było stwierdzenie przez komisję przetargową najpóźniej 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty) W tytule przelewu należy wpisać adres lokalu użytkowego, którego wadium dotyczy.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok.8), lub pod nr tel. 768779136.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:24.10.2018 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Pomykała
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:29.11.2018 12:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 32