UCHWAŁA NR 0007.XLI.355.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do sądu powszechnego.

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.23) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór Pani Ewy Stokłosy na ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.355.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do sądu powszechnego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.10.2018 15:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.10.2018 15:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 117