UCHWAŁA NR 0007.XL.343.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994) i art. 163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:
1. Franciszek Słaby
2. Władysław Grocki
3. Adam Bartnicki
§ 2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach  na ławników.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XL.343.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.10.2018 08:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.10.2018 08:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 146