wersja do wydruku Piotr Rewig 30.11.2018 11:28

Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie: wydania dla: Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, wykonanie urządzeń wodnych tj. mostu drogowego w km 46+700 rzeki Kaczawy, przepustu zintegrowanego zabudowującego ciek Szreniawa, przepustów, wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, rowów przydrożnych oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ww. wylotami do wód płynących i rowów oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa obejścia m. Złotoryja etapami. Etap I, odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2160 D w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

Treść dokumentu znajduje się w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie: wydania dla: Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, wykonanie urządzeń wodnych tj. mostu drogowego w km 46+700 rzeki Kaczawy, przepustu zintegrowanego zabudowującego ciek Szreniawa, przepustów, wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, rowów przydrożnych oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ww. wylotami do wód płynących i rowów oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa obejścia m. Złotoryja etapami. Etap I, odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2160 D w formule "Zaprojektuj i wybuduj"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2018 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż