wersja do wydruku Piotr Rewig 13.12.2018 11:08

Zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.

Dot.: zamówienia na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja z podziałem na części:

  • Część I – wycena lokali i inwentaryzacja budynków,
  • Część II – wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych,
  • Część III – wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność lub sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego,
  • Część IV – wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich,
  • Część V – wycena służebności,
  • Część VI – wycena urządzeń infrastruktury technicznej,

które będą wykonywane w 2019 roku na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja.

Jednocześnie informuję, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedną cenę na każde zadanie. Negocjacje ceny mogą być prowadzone.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „oferta na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.”) do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, pokój nr 9.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Joanna Skrzynecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2018 11:08