wersja do wydruku Piotr Rewig 02.01.2019 20:50

Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że opracowywane są listy osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych na 2019 r., które zostaną sporządzone do końca I kwartału 2019 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że opracowywane są listy osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych na 2019 r., które zostaną sporządzone do końca I kwartału 2019 r. Wszystkie osoby ubiegające się o przydział lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miejskiej Złotoryja zgodnie z § 12 Uchwały Nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja, zobowiązane są do niezwłocznego informowania o wszystkich zmianach mających wpływ na realizację wniosku.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji materialnej, rodzinnej, bądź mieszkaniowej (nabycie mieszkania, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby osób zamieszkujących, zmiany wysokości dochodu), fakt ten powinien być niezwłocznie zgłoszony na piśmie do Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Wszelkie informacje w sprawie tworzonej listy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi ( parter, pok. nr 7 ) lub pod nr tel. 76 8779 133 od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w piątki w godz. od 7:30 do 14:30 .

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że opracowywane są listy osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych na 2019 r., które zostaną sporządzone do końca I kwartału 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Anna Łęcka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2019 20:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż