wersja do wydruku Piotr Rewig 25.01.2019 14:07

Zarządzenie nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie nr 0050.15.2019
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia  24.01.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja

2. sport dzieci i młodzieży, rekreacja-zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień.

Na podstawie art. 30 ust. 1  i 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z póżn.zm.), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:

  1. 1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja
  2. 2. sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,

w składzie:

  1. Włodzimierz Bajoński,
  2. Anna Ardelli,
  3. Paweł Kulig,
  4. Wioletta Łaskawiec – Wilk,
  5. Artur Kuba

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadanie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:25.01.2019 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:25.01.2019 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 70