wersja do wydruku Piotr Rewig 04.02.2019 10:55

Konsultacje społeczne projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2019 r."

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Złotoryja zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2019 r.”

1. Przedmiot konsultacji : 

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.20.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze miasta Złotoryja, do konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2019 r.”

2. Termin konsultacji : 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 29 stycznia 2019 roku do 12 lutego 2019 r. do godziny 15:30.

3. Forma konsultacji : 

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Uwagi, wnioski i opinie od zainteresowanych organizacji można zgłaszać na formularzu konsultacji

Wypełniony formularz należy:

1) przesłać elektronicznie na adres wm@zlotoryja.pl,

2) złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Złotoryi, parter, pokój nr 1,

3) wysłać na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.

Uwagi i opinie z datą wpływu po 12.02.2019 r. nie będą rozpatrywane.

4.Stanowisko merytoryczne : 
Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Podinspektor ds. ochrony środowiska pok. 8, tel. /76 8779 131.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2019 r."
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Ewelina Gałązka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2019 10:55