ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019

Burmistrza Miasta Złotoryja

z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

- sport dzieci i młodzieży, rekreacja.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.2018 poz. 994 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2,  art.  15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.2018poz.450 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr Zarządzenie nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.12.2018 r. r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący,
 • Anna Ardelli,
 • Wioleta Łaskawiec - Wilk,
 • Paweł Kulig,
 • Artur Kuba

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • sport dzieci i młodzieży, rekreacja.

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe:

 1. Sportowa Akademia Taekwon-do, Rosochata 78c/26, 59-216 Kunice„Realizacja całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” – 18.000

 2. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja  – „Kijki zamiast telefon” – 6.050

 3. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Monte Cassino 13, 59-500 „Małe przejście wygasłych wulkanów 2019” – 5.550 zł

 4. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja – „Piłka nożna – Gol” – 70.000

 5. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM”, ul. Kaczawska 2/4, 59-500 Złotoryja – „Prowadzenie zajęć z akrobatyki sportowej” – 46.000

 6. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Marii Konopnickiej 22A, 59-500 Złotoryja – „Tenis na 6 plus” – 16.700 zł

 7. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD”, ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja – „Złotoryja tańczy” – 11.200 zł

 8. Uczniowski Klub Sportowy „AUREUS”, ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja – „Wybierz ruch” – 7.000 zł

 9. Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „WILKOŁAK”,
  ul. Platanowa 5, 59-500 Złotoryja – „Złotoryjska młodzież na start” – 7.000

 10. Klub Żeglarski „REDA” im. Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi, ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja – „Błękitna Szkoła Żeglowania 2018” – 12.000

 11. Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT”,  ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja – „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w rozgrywkach” –
  28.500 zł

 12. Klub Strzelecki „Agat” pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja – „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowania zawodników do startu w MP młodzików, juniorów młodszych…” – 12.000 zł

 13. Uczniowski Klub Sportowy RIO Team, ul. Wielkopolska 5, 59-500 Złotoryja – „RIO TEAM Junior &Senior” –12.000 zł

 14. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ”Asklepios”, ul. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja – 8.000 zł.

§ 3.

Nie przyznano środków na następujące złożone oferty:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi, ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja – „Wybierz zdrowie zamiast komputera”.

 2. Klub Żeglarski „REDA” im. Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi, ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja – „ Dolnośląski Water Challenge II ”.

§ 4.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.35.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:20.02.2019 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Ardelli
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:25.02.2019 14:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 174