UCHWAŁA NR 0007.V.31.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie akceptacji likwidacji nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 342 Jerzmanice-Zdrój – Wilków Złotoryjski od km 3,289 do km 6,525.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska Złotoryi akceptuje plan likwidacji nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 342 Jerzmanice-Zdrój – Wilków Złotoryjski od km 3,289 do km 6,525 (nr linii wg Id12).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.V.31.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji likwidacji nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 342 Jerzmanice-Zdrój – Wilków Złotoryjski od km 3,289 do km 6,525.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.02.2019 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.02.2019 08:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 562