ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 24.04.2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019,, poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 668 z późn.zm. ), Uchwałą nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz Zarządzeniem nr 0050.38.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący
 • Anna Ardelli
 • Wioleta Łaskawiec – Wilk
 • Paweł Kulig

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

 • Zadanie nr 1 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Zadanie nr 2 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień -
 • Zadanie nr 3 - profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej
 • Zadanie nr 4 - kultura , sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

I. Zadanie nr 1 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży:

 • 1. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne ,,Aurum”, ul. Kaczawska 2/4, 59-500 Złotoryja , Akrobatyczny obóz sportowy w Rogowie od 30.07.2019 r. do 12.08.2019 r. – kwota wsparcia -21.700,00 zł
 • 2. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, Obóz tenisowy w Chorwacji, od 26.06.2019 r. do 01.07.2019 r. – kwota wsparcia – 10.400,00 zł
 • 3. Klub Żeglarski “REDA” ul. Garbarska 2 , 59-500 Złotoryja, Obóz żeglarski „Water Challenge” 29.06.2019r. do 31.08.2019 r. - kwota wsparcia - 9.300,00 zł
 • 4. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja, Obóz piłkarski we Włoszech „ITALIA CAMP” , od 27.06.2019 r. do 04.07.2019 r. - kwota wsparcia – 18.600,00 zł.

II. Zadanie nr 2 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

 • 1. Kaczawski Klubu Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja ,,Obóz sportowo-rekreacyjny w Trzebieży połączony z profilaktyką” od 09.08.2019 r. do 21.08.2019 r., - kwota wsparcia – 18.600,00 zł
 • 2. Stowarzyszenie „Nasze Rio”, w Złotoryi ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja , „Wakacyjne warsztaty rozwojowe w Centrum Aktywności Wulkan w Złotoryi połączone z profilaktyką” od 1.05.2019 r. do 30.09.2019r. – kwota wsparcia – 4.500,00 zł
 • 3. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, Półkolonie tenisowe z elementami tenisa oraz przeciwdziałania uzależnieniom w Złotoryi z profilaktyką uzależnień”, I turnus od 8.07.2019 r. do 12.07.2019 r. i II turnus od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r. – kwota wsparcia – 3.400,00 zł
 • 4. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja, Stanica Nieobozowej Akcji Letniej 2015”, od 24.06.2019 r. do 12.07.2019 r. – kwota wsparcia – 11.500,00 zł

III. Zadanie nr 3 Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

 • 1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Relaks” w Złotoryi, ul. Sienkiewicza 4 , 59–500 Złotoryja, „Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej”, od dnia zawarcia umowy do 10.12.2019 r. – kwota wsparcia - 9.000,00 zł
 • 2. Stowarzyszenie „Nasze Rio”, w Złotoryi ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja, „Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej – Złotoryjskie Centrum Wolontariatu”, od dnia zawarcia umowy do 10.12.2019 r. – kwota wsparcia – 6.000,00 zł.

IV. Zadanie nr 4 Kultura, sztuka , tradycje narodowe., regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję:

 • 1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi pl. Lotników Polskich 3a/1, 59-500 Złotoryja „IV Ogólnopolski Płukanie Złota Diabetyków”, od dnia 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r. - kwota wsparcia – 4.850,00 zł
 • 2. Stowarzyszenie „Nasze Rio” ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja „Odkrywamy i promuje tajemnice Złotoryi”, od dnia 01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.- kwota dotacji - 5.100,00 zł
 • 3. Polskie Bractwo Kopaczy Złota ul. Reymonta 6a 59-500 Złotoryja „Zawody w Płukaniu Złota”, od dnia 05.05.2019 r. do 31.07.2019 r- kwota wsparcia – 10.000,00 zł

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.04.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:25.04.2019 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:25.04.2019 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 209