Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi o przedstawieniu przez Burmistrza Miasta Złotoryja Raportu o stanie Miasta za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi
o przedstawieniu przez Burmistrza Miasta Złotoryja 
Raportu o stanie Miasta za 2018 r.
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Złotoryja przedłożył Radzie Miejskiej w Złotoryi - Raport o stanie miasta za 2018 r., który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza za 2018 r., w szczególności z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.
Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie miasta podczas czerwcowej sesji w dniu 27 czerwca 2019 r., na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców miasta Złotoryi chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Złotoryja wotum zaufania.
Mieszkaniec, który zechce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału
w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców miasta Złotoryja do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta, przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2019 r. w  Urzędzie Miejskim w Złotoryi (pok. Nr 12, I piętro) w godzinach pracy Urzędu. Formularz zgłoszenia do debaty w załączniku, jak również w Urzędzie Miejskim w Złotoryi - Biuro Obsługi Rady (pok. Nr 12, I piętro).  

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Złotoryi
Waldemar Wilczyński

link do raportu: http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pliki/pobierz/raport_o_stanie_miasta_zlotoryja_2018.pdf

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi o przedstawieniu przez Burmistrza Miasta Złotoryja Raportu o stanie Miasta za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż