UCHWAŁA NR 0007.IX.66.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi​

Na podstawie art. 18a, art. 18b oraz art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że z powodu wygaśnięcia mandatu radnego Ewa Miara nie jest członkiem Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury oraz Komisji Sportu Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 2. Powołuje się radnego Dariusza Widomskiego do Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Złotoryi.
§ 3. Powołuje się radnego Dariusza Spychałę do Komisji Budżetu i Finansów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IX.66.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.07.2019 08:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.07.2019 08:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 831