OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Złotoryja
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Złotoryi uchwały nr 0007.VI.44.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi.

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryja na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.08.2019 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Janiuk-Łysiak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:01.08.2019 09:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 129