Ogłoszenie
o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego  z modernizowanej siłowni  w postaci urządzeń do ćwiczeń cardio w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie  sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957)) Hala Sportowa  przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi informuje o możliwości nabycia składników  majątku ruchomego wymienionych w  poniższej tabeli.

Wykaz majątku ruchomego do sprzedaży

L.p.

Urządzenie

Cena zł brutto

Sztuk

 

1

Bieżnia  T 6310 SportsArt

2500,00

1

 

2

Maszyna eliptyczna  E 8300 SportsArt

2000,00

2

 

3

Rower pionowy C53U SportsArt

1800,00

2

 

4

Rower poziomy C53R SportsArt

2000,00

1

 

5

Ergometr wioślarski 2100 SportsArt

1500,00

2

 

 
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych  w załączniku nr 1, mogą składać  pisemne wnioski zawierające:
 
1. Dane wnioskodawcy w przypadku osób fizycznych – nazwisko, imię, adres, e-mail, telefon, natomiast w przypadku jednostek organizacyjnych – nazwę, adres, e-mail oraz telefon.
2. Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonych do zakupu.
3. Oświadczenie wnioskodawcy, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4. Oświadczenie wnioskodawcy , że zapoznał się z Klauzulą RODO obowiązującą w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
 
Wnioski  kierowane do Kierownika Hali Sportowej w Złotoryi należy przesłać  na adres e-mail: hala@zlotoryja.pl
 
Składniki majątku ruchomego można oglądać w Hali Sportowej Tęcza, ul. Wilcza 43 w Złotoryi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00
 
Ogłoszenie ważne jest do czasu zbycia wszystkich składników  majątku ruchomego. 
 
W przypadku gdy przynajmniej dwóch wnioskodawców zainteresowanych będzie tym samym składnikiem majątku ruchomego Hala Sportowa przeprowadzi dodatkową aukcję pomiędzy tymi wnioskodawcami  w terminie wcześniej ustalonym.
 
Wydanie zakupionego  nabywcy następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego z modernizowanej siłowni w postaci urządzeń do ćwiczeń cardio w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:12.08.2019 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Zańko
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:11.03.2020 17:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 356