UCHWAŁA NR 0007.X.81.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 2068 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych działki nr
- 49/7 obręb 2 (ul. Podmiejska)
- 346/1, 346/6, 346/8, 456/9 obręb nr 8 (ul. Lubelska)
- 225/4, 225/6, 213, 214, 173/8 obręb 2 (ul. Jerzmanicka)
- 166/10 obręb 6 (ul. Miodowa)
- 286 obręb 8
- 109/1, 109/5 obręb 6 Wyżej wymienione działki zlokalizowane są na terenie miasta Złotoryja.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zawiślak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.X.81.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.09.2019 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.09.2019 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 904