Uchwała Nr XI / 63 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  11 września 2003r.
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 163 § 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070)  Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:
1. Sołtysik Stanisław  - przewodniczący
2. Gnatkowska  Izabela – członek
3. Widulińska Krystyna – członek
4. Woźniak  Krystyna  - członek
5. Wilczyński Waldemar - członek

§ 2.

Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 


         Przewodniczący Rady Miejskiej

                  Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 63 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.09.2003 08:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 77