POSTANOWIENIE NR 334/2019
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Złotoryja

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach
nr 1 – 11 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Komisarza Wyborczego
w Jeleniej Górze I
/-/ Michał Chudzik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie nr 334/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:25.09.2019 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kozak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:25.09.2019 12:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 232