UCHWAŁA NR 0007.XI.89.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zmianami/ Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Podjąć działania zmierzające do odbudowy lub budowy nowego basenu odkrytego w Złotoryi.
§ 2. Środki finansowe niezbędne do realizacji zadania przewidzianego w § 1 zaplanować w budżecie Miasta Złotoryja.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XI.89.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2019 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.10.2019 11:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 772