UCHWAŁA NR 0007.XI.92.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506/ oraz art. 163 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm./ Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników w składzie:
1. Barbara Zwierzyńska-Doskocz
2. Paweł Maciejewski
3. Paweł Okręglicki
4. Dariusz Widomski
5. Joanna Nierzewska-Sosa
§ 2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach  na ławników.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XI.92.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2019 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.10.2019 11:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 729